DET SIGER BYGHERREN!

Søren Kofod, projektleder, Holbæk Kommune

    ”Grethe har med en overskuelig skematik og god dialog med Kulturstyrelsen om Holbæk Seminarium skabt økonomisk overblik over et kompliceret projekt til 130 millioner kr. Det har været altafgørende for den politiske behandling af bevillingerne og for styring af den fem år lange restaurering og energirenovering. Grethe har faciliteret kontakten til Kulturstyrelsen og derigennem også sikret, at vi kom hurtigere igennem projekterne og lov til at lave noget nyt. Hos Grethe går projektstyring hånd i hånd med høje arkitektoniske ambitioner. ”


Christine Secher, bestyrelsesmedlem AB Ryeshede

    “Grethe tænker altid på bygningens ve og vel. Uanset hvad hun laver i bestyrelsen og byggegruppen, er det seriøst og grundigt udført uden nogle hængepartier bagefter. Grethe tænker på, at bygningen bliver stående længe, mens vi jo egentlig kun er på besøg.”


“Poul Sverrild, chef for Forstadsmuseet

    ”Tilsvarende har jeg i egenskab af chef for Forstadsmuseet haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Grethe om SAVE-registreringer i Hvidovre Kommune. Her er det ord som markant faglig tilgang, ordentlighed i opgaveløsningen, punktlighed, præcision og ansvarlighed, der falder for”