Hvordan kan Ishøj bevare Thorsbro vandværk for fremtiden?

03/02/21

Hvordan kan Ishøj bevare Thorsbro vandværk for fremtiden?

Thorsbro Vandværk ligger i det smukke, grønne herregårdslandskab nord for Lille Vejleå. Området er vandrigt og kendt for sine mange kilder.

Vandværket i Ishøj kommune er et af ældste og helt centrale steder i hovedstadens vandforsyningsnet. Det er stadigvæk i drift. Det vil sige, de ældste bygninger, Maskinhallen og Samlebrønden er i dag taget ud af brug og fredet.

De drives af en lille lokal museumsforening. Foreningen sørger for, at de store dieselmaskiner stadigvæk fungerer, og at værkmesterens olie stadigvæk kan ses og lugtes. Foreningen åbner hallen for besøgende et par gange om året. Og at besøge den fine maskinhal er næsten lige så eksotisk som at træde ind i Alladins hule.

Maskinhallen og samlebrønden er tegnet af arkitekten Andreas Fussing og opført 1906. De eksklusive bygninger er omhyggeligt detaljeret og udsmykket, materialerne er udsøgte. Det vidner alt sammen om, at Thorsbro Vandværk var et prestigeprojekt, hvor den nyeste teknik blev taget i brug.

Hvordan kan Ishøj kommune og Vandværkets museumsforening bevare Thorsbro Vandværk for fremtiden?

Ishøj kommune har bedt arkitekturet i samarbejde med historiker, Thomas Tram Pedersen fra PlanScape og ingeniør Lis Enquist fra LEQUIST kortlægge bevaringsværdierne og lave en mulighedsplan for Thorsbro Vandværk. Projektet skal hjælpe Ishøj og Museumsforeningen med at bevare og holde Thorbro Vandværk aktivt langt ind i fremtiden.

Vandforsyningsnettet er et enestående stykke arkitektur- og teknikhistorie, der står som et næsten ukendt monument over den enorme udvikling, som byerne i hovedstadsområdet har gennemgået i de sidste 150 år.

Thorsbro danner en naturlig portal til oplevelsen af vandforsyningens historie og det er derfor oplagt for Ishøj Kommune at løfte interessen for Thorsbro og udvikle den måde, Ishøj og andre kommuner kan tage vare på kulturarven omkring vandforsyningens mange anlæg.

For at bevare og formidle historien handler ikke bare om lade alt stå som et museum; det handler om at bevare det rigtige og gøre dette til et aktiv for kommunen og dens borgere. Kulturarv rummer store potentialer for lokalt fællesskab, økonomi og socialt liv.

Vi har derfor tilrettelagt et pilotprojekt for Thorsbro. Projektet skal skabe overblik over Thorsbro Vandværks historie og dets anlæg. Det skal beskrive og vurdere helheden, de enkelte bygninger og elementer. Og derefter pege på, hvilke elementer, der er vigtige at bevare for eftertiden. Projektet består af en overordnet undersøgelse af forsyningsnettet samt en specifik analyse af Thorsbro Vandværk og dens kulturelle betydning.

Undersøgelserne vil forløbe over en projektperiode på et år. De bliver sammenfattet i en mulighedsplan. Planen kan danne udgangspunkt for både Ishøj Kommunes og HOFORs konkrete arbejde med at videreudvikle Thorsbro Vandværk, så det også giver mening for eftertiden og udgør et aktiv for både ejere og borgere.

arkitekturet s opgaver

arkitekturet har sat holdet med PlanScape og LEQUIST, der sammen har stået for at formulere og tilrettelægge projektet. LEQUIST er projektleder og hovedrådgiver.

I forbindelse med selve projektet bidrager arkitekturet med kortlægning, beskrivelse og vurdering, og den endelige bevaringsplan.

Del nyheder