• 1 of 10

  • 2 of 10

  • 3 of 10

  • 4 of 10

  • 5 of 10

  • 6 of 10

  • 7 of 10

  • 8 of 10

  • 9 of 10

  • 10 of 10

MODERNISME! HANDLE WITH CARE!

August 2018. Ombygningen af Ørkenfortet til hotel er i gang. I regi af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har jeg i et par måneder arbejdet med Ørkenfortets bevaringsværdier, som er store. Måske skulle vi stemple sådan en sag: Modernisme! Handle with care!

Ørkenfortet er det tidligere B&W adminstrationsdomicil på Christianshavn, opført 1957 – 62.  Arkitekten var Palle Suenson i samarbejde med ingeniørfirmaet Kampsax og landskabsarkitekt C.Th.Sørensen. Det er en af Københavns mest prominente og gennemførte modernistiske bygninger. Da Ørkenfortet blev opført lå B&W’s store produktionshaller på Christianshavn og B&W var et af Danmarks største industrivirksomheder. Byggegrunden til det nye domicil var ideelt for den hæderkronede virksomhed. Grunden lå foran deres store produktionshaller langs inderhavnen og midt overfor Slotsholmen, det officielle Danmarks politisk-økonomiske centrum. Desuden var det her kommunen gennemførte de store nye trafiksaneringer: Torvegade gennembruddet, havne-ringvejen på Slotsholmen og den nye Knippelsbro. Det var det moderne Danmark.

Kommunen stillede store krav til udformningen. Den skulle opfylde den moderne bys behov for nye vejbredder, bilparkering og trafikstrømme. Fremfor alt skulle den have en  ‘virkning fra Sjællandssiden’ og danne port til Christianshavn. Suenson var meget optaget af Mies van der Rohe og den internationale modernisme. Han var også interesseret i bevaring og tilpasning til det gamle Christianshavn. I takt med tidens restaureringsideal, valgte han at bygge en helt moderne bygning i ‘international style’ som står i kontrast til den omkringliggende by. Ørkenfortet blev både et fornemt dansk eksempel på ‘international style’ og på tilpasning til det gamle by.

Af alle de spændende historiske fotos og tegninger, jeg har fundet de sidste måneder, er det gamle foto fra B&W et af de allerbedste. Den viser  Ørkenfortets prominente placering og den præcise, skarptskårne og blanke bygningskrop, som viste at hèr havde man fod på den nye industrielle verden. Hjørnet er gennemsigtigt. Det lader ane at Ørkenfortets har store åbne etager.  Fotoet viser også hvordan Ørkenfortet er passet ind i byen:  Den brede og flade kasse er lige akkurat lav nok til at kirketårnet stadigvæk kan ses, sådan som det sig hør og bør for den gamle by. Ørkenfortets tunge kasseform og de skarpe rette linjer lader desuden både det spinkle kirkespir og brobuen og det buede brotårn træde frem i bybilledet.

Københavnernes øgenavn, Ørkenfortet har fået lov at hænge ved som udtryk for en afvisende bygning. Men Ørkenfortet er skæddersyet til den fornemme placering og har mere at byde på en vi lige husker. Den er et eksempel på at modernisme bør stemples med stort ‘HANDLE WITH CARE’.

 

Tak til Nanna Uhrbrand for ideen med at vise fotoudsnit

Del

Skriv kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.