• 1 of 10

  • 2 of 10

  • 3 of 10

  • 4 of 10

  • 5 of 10

  • 6 of 10

  • 7 of 10

  • 8 of 10

  • 9 of 10

  • 10 of 10

Almen bygningsarv. Fra kulturarv til praksis.

En stolt og spændende almen tradition

De almene boligbebyggelser indskriver sig i en stor fortælling om boligbevægelsen i Danmark. Den er fuld af gode fortællinger om idealistiske boligforeninger og foregangsmænd, spændende arkitekter og om en fantastisk udvikling i særklasse af byggeri med en meget høj kvalitet. Det almene boligbyggeri i Danmark er verdenskendt og værd at passe særligt på.

Nye tendenser i renovering

De almene boligbebyggelser er fortrinsvis bygget i det 20. århundrede og har en alder, hvor gennemgribende renoveringer trænger sig på. Nye generationer har forventninger til øget komfort, størrelse, og der er nye høje krav om f.eks. energibesparelser og tilgængelighed. Samtidig er der kommet mere fokus på de almene boligbebyggelsers bevaringskvaliteter og kulturarv.

Både Landsbyggefonden, Bygningskultur Danmark og Realdania investerer netop i disse år mange ressourcer på at fremme hensynet til kulturarven de almene boliger. Bebyggelsernes kulturarv er noget, vi i stigende grad skal forholde os til.

Kulturarvens potentiale

Bevaring og kulturarv handler om at forstå og forholde sig til, hvilken betydning bygninger og byggede miljøer har for vores hverdag i dag og i fremtiden. Det handler om de fredede og bevaringsværdige, men også om de helt almindelig boligbebyggelser, som der er flest af.

Det at se på kulturarv åbner nye muligheder for bygningerne, i byggeprocessen og i den løbende vedligeholdelse. Det er med til at gøre de valg langtidsholdbare, som man træffer. Det kan skabe en ny bevidsthed om bebyggelsen, som kan være med til at tale nedslidte eller problematiske områder op. Det kan lette dialogen med beboere, myndigheder og projektteamet. Kort sagt: Det er renovering og drift med omtanke.

arkitekturet og DEGENER Byggerådgivning tilbyder

*Screeninger på SAVE- niveau (for boligselskaber, som ønsker overblik over og prioritering af flere bebyggelsers potentielle kulturarvsværdi)
*Kortlægning, analyse og beskrivelse af boligbebyggelsers kulturarvsværdier med et fremadrettet, praktisk fokus
*Registreringer på stedet af f.eks. bygningsændringer
*Konkrete anbefalinger til drift og vedligeholdelse, som understøtter kulturarvsværdierne
*Formulering af bevaringsstrategier eller bevaringspolitikker til f.eks. helhedsplaner, renoveringsprojekter og løbende DV
*Designmanualer med kulturarvssigte

Links og hints

Del