• 1 of 4

 • 2 of 4

 • 3 of 4

 • 4 of 4

Pavillionerne i Enghaveparken

Om parken:

Enghaveparken er anlagt 1927 af Stadsarkitekten i København, som dengang selv stod for at tegne og anlægge hovedstadens offentlige bygninger. Arne Jacobsen var ansat hos Stadsarkitekten fra 1927 – 1929 og han tegnede parkens pavilloner: en musiktribune, to små boder, to små læskure og fem fine smedejernsporte med søjler af Faxe marmor.  Boderne blev nedrevet engang i 1970’erne, mens resten er bevaret.

Parken er symmetrisk anlagt omkring en midterakse. For enden af aksen står musiktribunen med den kvartglobe-formede hat. Til højre og venstre for tribune ligger to små murede og pudsede læskure. De var oprindeligt helt ens og kalket i en sart pastel-grøn farve, der passede til musiktribunens irrede kobberbeklædning.

Projekter:

Arkitekturet har for Bente Lange Arkitekter udført registrering, budgetoverslag og beskrivelse af pavillonerne for disses restaurering og genetablering. Materialet blev udarbejdet til brug for en fondsansøgning.

FAKTA

 • Ejer:Københavns Kommune
 • Opdragsgiver: Bente Lange Arkitekter
 • adresse:Enghave Park, København
 • brutto etageareal:
 • byggeår:1929
 • arkitekter:Stadsarkitekten København.
 • Medarbejder Arne Jacobsen
 • stil og periode: Klassicisme. 1929
 • Links og hints: Arne Jacobsen

Del