• 1 of 3

  • 2 of 3

  • 3 of 3

Godthåbsvej 57

Om bygningen:

Godthåbsvej 55- 57 / Lollandsvej er opført 1897 ved murermester Fugmann under den frederiksbergske byggelov af april 1890. Frederiksberg havde dengang sin egen byggelov. Det er en typisk spekulationsejendom, som er tegnet af murermesteren selv, uden arkitekt.  Arkitekter blev kun sjældent brugt til almindelige ejendomme og da oftest til udsmykning af facaden.

Ejendommen er en traditionel muret med københavnertag af skifer og pap. Gadefacaderne af blankt rødt murværk med kraftige gesimser, kvaderpudset hjørner og stueetage og mønster af sandsten i murstikkene.  Vinduerne er trefagsvinduer, som først blev indført i København i 1890, så det har været topmoderne. De oprindelige trævinduer er udskiftet til nyere termovinduer, skorstene er delvis nedrevet, bitrappen er inddraget til bolig og butiksfacaden moderet som det ofte ses på den slags ejendomme. Den har SAVE værdi 6. Grundlæggende fremstår ejendommen dog som et helstøbt og autentisk eksempel på boligbyggeri fra slutningen af 1800 tallet og Frederiksberg Kommune stiller strenge krav til bevaring af tag og facader.

Projekter:

arkitekturet har hjulpet ejeren og entreprenør med afklaring af myndighedskrav ved udnyttelse af tagetagen. I dag er tegnestuen i gang med udarbejdelse af et projekt til en ny tagterresse, som overholder anvisninger i Frederiksberg Kommunes altanvejledning samt nye kommuneplan.

 

FAKTA

  • Ejer: AB Godthåbsvej 57
  • Bygherre/opdragsgiver: Privat bygherre (andelshaver)
  • Adresse: Godthåbsvej - Lollandsvej, Frederiksberg
  • Brutto etageareal:
  • Byggeår: 1897
  • Arkitekt: Murermester Fugmann
  • Stil og periode. Historicisme
  • Links og hints: Frederiksberg Kommune / Altanvejledning Broby Aps (http://brobyaps.dk/about-us/ )

Del