• 1 of 3

  • 2 of 3

  • 3 of 3

Holbæk Seminarium

Om Holbæk Seminarium
Holbæk Seminarium anses for at være arkitekten Gerdth Bornebuschs hovedværk. Bornebusch, Brüel og Selchau vandt konkurrencen om seminariet i 1961 og bygningerne blev indviet 1965.

Seminariet er et tidstypisk udtryk for velfærdssamfundet, som ikke sparede på de mange nye offentlige institutioner. Det afspejler også den rivende udvikling indenfor skolevæsnet. Holbæk Seminarium havde eksklusive faglokale og et stort moderne kollegium, det fik meget omtale i samtiden.

Holbæk Seminarium består af fem væsensforskellige afsnit: Kollegiet, Musikfløjen, Undervisningsfløjen, Gymnastik- og faglokalefløjen samt Boligfløjen. Alt er minutiøst gennemtegnet fra den store landskabelige skala til detaljer i 1:1. Betonarbejdet er eksklusivt. Bornebusch eksperimenterede sig frem med både støbemetoden og råmaterialerne. Sandet til betonen kommer fra en lokal grusgrav, som giver betonen dens helt specielle bløde grå farve.

Det er unik arkitektur, som skal opleves. Det spiller på alle sanser. Arkitekturen lokker os ind i en rytmisk bevægelse – tre trin op, 20 meter hen, se til venstre, gå til højre… Den leger med mørke og lys, det gyldne snits proportioner, materialer, udsigt, masse og lethed, taktile overflader, ude og inde…

Holbæk Seminarium blev fredet i 2010.

Projekter
Som arkitekt og byggeleder hos Rønnow Arkitekter har jeg forestået ombygning og løbende vedligeholdelsesopgaver under en rammeaftale med UCSJ og senere for Holbæk Kommune.

Jeg har desuden arbejdet med en omfattende fredningsmanual for Holbæk Seminarium. Fredningsmanualen kortlægger bygningerne og landskabets bærende fredningsværdier og anbefaler retningslinjer for den fremtidige vedligeholdelse. Fredningsmanualer udarbejdes i samråd med Slots- og kulturstyrelsen. Det er et både spændende og praktisk redskab for godt samarbejde mellem ejer og styrelse.

Jeg har desuden været bygherrerådgiver for Holbæk Kommune på den efterfølgende fem år lange og komplicerede energirenovering af Holbæk Seminiarium. Det var med særlig fokus på styring af økonomi, tidsplan og dialog med Kulturstyrelsen.

Del