• 1 of 7

  • 2 of 7

  • 3 of 7

  • 4 of 7

  • 5 of 7

  • 6 of 7

  • 7 of 7

Kirkebjerg Industrikvarter. SAVE-vurdering for Brøndby Kommune.

Om Kirkebjerg Industriområde

Kirkebjerg Industriområde er et af de tidligt ‘zonerede’ erhvervsområder i forstaden. Kvarteret ligger i Brøndbyvester nordligste del, tæt på Glostrup Station. I 1945 fik Brøndby Kommune sin første byplanvedtægt. Den udstak blandt andet rammer for Kirkebjerg områdets for bygningernes areal, højde, facader, materialefarver og begrønning. Bygningerne skulle være i rød tegl. I de tidligere industrikvarter var både jernbane og vejnet vigtigt. Kirkebjerg ligger tæt på Københavns største omfartsveje, Søndre Ringvej og fra Glostrup station løb jernbanespor ned til to af områdets største industrier: Hudecentralen og Larsen og Nielsens betonelementfabrik.

Kirkebjerg området er en mix af store og små industrihaller, kontorbygninger og funktionærboliger med haver. Bygningerne, som fremstår i blandet tegl og beton, er diskret detaljerede med cementstøbte sålbænke eller tynde stålgelændere.  Industrihallerne er såkaldte fladebygninger. Mange af dem med en karakteristisk tagform, f.eks. buekonstruktioner eller de tidstypiske shedtage.

Langs områdets hovedvej ligger en af Larsen og Nielsens store elementfabrikker. På den store matrikel står bygninger med mange forskellige slags betonfacader. Ud mod hovedvejen ligger en særegen etagehøj og flere hundrede meter lang betonreliefmur. Muren skærmer for elementproduktionen og danner en karakterfuld baggrund for en bred græsrabat med en trærække.

SAVE-registrering for Brøndby Kommune, 2018

arkitekturet.dk har i samarbejde med Forstadsmuseet i Hvidovre lavet en SAVE-registrering af det eksisterende industrikvarter med henblik på udarbejdelse af en ny byudviklingsplan. Registreringen blev afleveret som en rapport. Registreringen blev desuden afsluttet med en byvandring for Brøndby kommunes byråd.

FAKTA

Visit Live Website

Del