• 1 of 4

  • 2 of 4

  • 3 of 4

  • 4 of 4

Kulturnat 2014. Foredrag om Emdrupborg.

Foredrag på kulturnatten 2014 på DPU Emdrup.

På kulturnatten den 10. oktober var Grethe inviteret af Aarhus Universitet Emdrup til at holde foredrag om DPU’s enestående bygningsanlæg fra 1940, Emdrupborg. Om arkitekturen og bygningshistorien.

Emdrupborgs særlige bygningshistorie

DPU Emdrups ældste bygninger er oprindelig opført 1941 – 42 som eliteskole og kulturcentrum for tysk-sindede. Der er ikke opført andre lignende bygninger af tyskerne under krigen i Norden. Bygningerne fortæller en fantastisk historie om, hvordan Det tredje Rige forsøgte at få kulturelt fodfæste i Danmark, og hvordan ombygninger efter krigen blev symbol på frigørelse.

Det Tyske Skole i København er én af to rigstyske skoler, som den tyske regering bestilte i 1940 hos den prominente arkitekt, Werner March. Werner March var kendt for Olympia Stadion i Berlin, og havde flere opgaver for det officielle Tyskland. Flere hundrede tegninger, film og arkivalier i DPUs arkiv dokumenterer, hvordan skolen ned til mindste detalje blev udført efter Marchs tegninger.

Efter krigen eksproprierede den danske stat anlægget og det blev omdøbt til Emdrupborg.  Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning og havearkitekt C. Th. Sørensen arbejdede med at ombygge og fordanske anlægget indtil 1960.

Werner Marchs oprindelige Tyske Skole er stadigvæk nemt genkendelig i dag. Mange detaljer i bygningerne får en særlig mening, når man ser Thomas Havnings ombygninger som et opgør med besættelsen. Man kan gå rundt i DPU og opleve et stykke dramatisk Danmarkshistorie

Foredrag er vigtige

Bygningers historie glemmes. Vi mister forståelse for hvorfor bygningen ser ud som den gør og det forringer kvaliteten i ombygninger og vedligeholdelser.

Foredrag skaber fornyet interesse for bygningens bevaringsværdier. Interessen skaber fælles ansvar for bygningen og for bygningskultur. Vi passer bedre på bygningen. Vi bliver bedre til at diskuterer og forstå ombygninger på bygningen. Brugere får et ejerskab, som gør ombygningsprocessen lettere.

arkitekturet lægger vægt på i hvert projekt at kunne fortælle om bygningens historie og bygningens kvalitet.

FAKTA

Del