• 1 of 4

  • 2 of 4

  • 3 of 4

  • 4 of 4

Kulturnat 2015. Foredrag om DPU Emdrup.

arkitekturet er igen i år indbudt til at holde foredrag om bygningerne på DPU Emdrup.

Fra tysk eliteskole til dansk læreanstalt
DPU har en spændende historie. Den blev bygget under besættelsen som eliteskole og sportsanlæg for tysksprogede. Arkitekten var en af Hitler Tysklands mest prominente arkitekter, Werner March. Skolen har uden tvivl været et propagandaprojekt.
Den Tyske Skole kom aldrig i brug. I 1942 stod den første etape færdig, men man måtte pga. materialemangel sætte færdiggørelsen indvendigt næsten i stå.
Efter krigen blev skolen eksproprieret. Undervisningsministreriet ansatte den danske kongelige bygningsinspektør Thomas Havning til at ombygge skolen til danske undervisningsformål. Havning byggede om i mere end 10 år. Ombygningen gik i høj grad ud på at fordanske bygningen og skolen står i dag som en stærk og enestående fortælling om, hvordan efterkrigstiden gjorde sig fri af besættelsen.

Se programmet her: Besøg Emdrupborg på Kulturnat 2015

arkitekturet indbudt til at holde foredrag og rundvise på DPU Emdrup
arkitekturet.dk har arbejdet i flere år med bygningsanlægget på DPU. Grethe har været arkitekt og byggeleder på flere renoverings- og ombygningsprojekter på DPU. Foredraget bygger på et års arkivstudier og gennemgang af DPU’s omfattende tegningsarkiv.

FAKTA

Del