Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

Grethe Pontoppidan er formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur (NTA) i Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Grethe er desuden aktiv suppleant i Landsforeningens bestyrelse.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er en interesseorganisation, der arbejder for bevaring og udvikling af huse og landskaber. Foreningen har ret til at rejse fredningsforslag og modtager blandt andet støtte fra Kulturstyrelsen.

Fredningsforslagene udarbejdes af fire fagudvalg, med hver deres emne. Udvalget for Nyere Tids Arkitektur arbejder med velfærdsamfundets arkitektur fra efter 1940 frem til i dag. Vi har f.eks. indsendt fredningsforslag på Bellahøj højhuse, Irma Kaffetårn i Rødovre og Grenhusene i Hvidovre. Fagudvalget udvikler fredningsbeskrivelser, værdisætninger samt arbejder for en større offentlig opmærksomhed på periodens arkitektur. Fagudvalgene rådgiver desuden foreningens bestyrelse og medlemmer indfor hver deres fagområde.

Som bestyrelsesmedlem indgår Grethe desuden i Landsforeningens løbende politiske indsats og planlægning – strategi, arrangementer, orientering og rådgivning til medlemmer, støtteansøgninger  og meget mere.

Del