• 1 of 2

  • 2 of 2

SAVE-registreringer

SAVE-registreringer kortlægger bygninger og by- og landsområders bevaringsværdier. Registreringerne bruges blandt andet som grundlag for kommune planarbejde. Registreringerne er også et nyttigt værktøj for kommunernes byggesagsbehandlere.

arkitekturet.dk laver SAVE-registreringer for kommuner, museer og andre med behov for beskrivelse og prioritering af bevaringsværdier i bebyggede områder.

arkitekturet er især specialiseret i SAVE-registrering af den nye bygningsmasse fra efter 1940, som mange kommuner endnu ikke har registreret. Men over 60% af vores bygningsmasse er fra efterkrigstiden og den gemmer på store potentialer for byudvikling og planlægning. Kvaliteterne i efterkrigstidens bygningsmasse måles og beskrives på et helt andet idegrundlag end ældre arkitektur. Efterkrigstiden var blandt andet optaget at bygge demokratisk og med moderne materialer og i sammenhæng med landskabet.

arkitekturet.dk gennemfører SAVE-registreringerne i dialog med forvaltningen og skaber overblik over bygningsmassen og bystrukturer. Efter endt registrering har forvaltningen en prioriteret og argumenteret liste over bevaringsværdige bygninger og helheder. Forvaltningen får ny viden om den moderne kulturarv, så både sagsbehandlere og planlæggere forstår baggrunden for SAVE-værdierne.

Bygningernes bevaringsværdi bliver vurderet efter SAVE-metoden på en skala fra 1 – 9. De kriterier, som bestemmer niveauet for skalaen, skal udspringe af den lokale sammenhæng. Et hus der er bevaringsværdigt i een kommune er ikke nødvendigvis bevaringsværdigt i en anden. arkitekturet.dk laver kvalificerede forslag til en lokal vurderingsnøgler, som også kan bruges fremadrettet til nye registreringer. Skalaen vil typisk blive offentliggjort i kommuneplanen og den vil være et værktøj for både planlægger og sagsbehandlere. Skalaen udvikles i dialog med forvaltningens evalueringsgruppe. Forvaltningen beslutter den endelige skala.

SAVE-registreringen kan opsamles i afsluttende rapport. Registreringen kan også med fordel kombineres med både intern og eksterne formidling eller formidlingsstrategi, som øger udbyttet af SAVE-værdi

Priser

arkitekturet giver pris på SAVE-registreringer ud fra omfanget af bygninger og processen.

Project Details

Del