• 1 of 2

  • 2 of 2

Slotsgade 9

Om bygningen:

Slotsgade 9 er opført 1883 af d’Herr murere Nielsen og Jensen. Det er én af de mange spekulationsejendomme, der blev bygget i Københavns brokvarterer, da de ydre demarkationslinjer omkring København blev frigivet. Nørrebro var blandt de tidligst og tættest bebyggede brokvarterer. Bygningen er opført under den københavnske byggelov af 1871.

Slotsgade 9 er en typisk og traditionelt muret etageejendom med københavnertag, hoved- og bitrappe samt to – tre værelses lejligheder med vinduer til både gård og gade.  Lidt usædvanligt for ejendomme af denne type har den to kældre. Ved opførelse var der retirader i gården. Den pudsede gadefacade er sparsomt udsmykket med trukkede gesimsbånd og en fin høj gadedør. Facaden har sandsynligvis ikke været malet oprindeligt.

Ejendommen har gennemgået flere moderniseringer, blandt andet en typisk byfornyelse i 1982- 84. Den har nyere termovinduer, bad, køkkener. Dens SAVE registreringsværdi er i dag 4.

Projekter:

arkitekturet har hjulpet bestyrelsen med at igangsætte den løbende drifts- og vedligeholdelsesplan. Tegnestuen har bl.a. udarbejdet en enkel tids- og budgetplan, som gør det muligt for bestyrelsen hurtigt og på én side at få et samlet overblik over økonomi og planlægning.

Som grundlag for planen er der tilføjet et kort resumé af bygningshistorien og overvejelser om bygningens bærende bevaringsværdier.


Se andre andelsboligprojekter:

Godthåbsvej 57

 

FAKTA

Del