TILSTANDSRAPPORTER, DV-PLANER, HANDLINGSPLANER

– for private eller professionelle bygningsejere, andels- eller ejerforeninger

arkitekturet tilbyder
• tilstandsvurderinger
• drift og vedligeholdelsesbudgetter
• drift og vedligeholdelsesplaner, der er overskuelige
• drift og vedligeholdelsesanvisninger
• gennemførelse af istandsættelsesprojekter

arkitekturets honorar
Timeafregning, %- honorar eller fast pris

SE REFERENCER

Del