VÆRDISÆTNINGER

HVAD ER EN VÆRDISÆTNING?

arkitekturet tilbyder at udarbejde registreringer, værdisætninger og bevaringsstrategier.

Værdisætninger er kort fortalt en registrering og kortlægning af de værdier (især kulturarvsværdier), man kan finde i bygninger og bebyggede helheder, og som er værd at bevare. Værdisætning er en metodisk undersøgelse, som registrerer, analyserer og vurderer eksisterende forhold, for til sidst at forklare hvordan det har værdi, hvilken betydning det har for os i dag/ hvilken roller det har for ejere, bruger, samfund…

Værdisætninger kan være mere eller mindre omfattende, korte eller meget grundige. De vil typisk blive afleveres i form af en værdisætningsrapport eller som et tekst – og illustrationsinput til konkurrencer, ansøgninger, myndigheder, SAVE-vurderinger

værdisætninger bruges til at prioritere
• Implementering af værdisætning i projekter, drift og vedligehold, byggeprocesser, fredningsmanualer

arkitekturets honorar
Fast pris eller timeafregning

Project Details

Del