Kulturarvsrapport for DPU Emdrup

Om Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup:

De første af DPU’s bygninger blev opført af besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Arkitekten var Werner March, som har tegnet Olympia Stadion i Berlin. Efter krigen eksproprierede den danske stat de ikke helt færdige bygninger. Kgl. bygningsinspektør Thomas Havning brugte 10 år på at bygge skolebygningerne om og “fordanske” dem. Bygningsanlægget er senere udvidet af bl.a. Havning, Sven Eske Kristensen, KHR Arkitekter og Holm og Grut.

Værdisætningsrapport – registrering og vurdering af bevaringsværdier

arkitekturet har i foråret 2014 afleveret en fuld værdisætningsrapport på det samlede DPU anlæg. Værdisætningsrapporten beskriver anlæggets arkitektur og dens arkitekturhistorie og udleder derefter de kvaliteter, som er vigtigst at bevare ved fremtidige byggesager.

Arbejdet med rapporten har omfattet et væsentlig arkivsøgning efter kilder, tegninger og fotos. Materialet blev blandt andet fundet i DPU’s eget arkiv, hvor der lå mere end 1000 usorterede tegninger. I forlængelse af arbejdet med rapporten har arkitekturet desuden rådgivet DPU’s bibliotek med katalogisering af det store tegningsmateriale.

Formidling
Som opfølgning på værdisætningsrapporten holdt Grethe foredrag om bygningernes enestående historie på kulturnatten den 10. oktober 2014. Programmet kan ses på kulturnatten.dk / Nordvest

Ombygning – Projektering og byggeledelse
Grethe Pontoppidan har gennemført flere forskellige byggesager på DPU, bl.a. tag- og vinduesudskiftninger på March og Havnings bygningsfløje, ombygning af Th. Havnings panelbeklædte festsal og modernisering af det store auditorium i Svenn Eske Kristensens laboratoriebygning.


Se andre projekter med værdisætning:

Pavillonerne i Enghaveparken

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

FAKTA

Ejer. Bygningsstyrelsen Bygherre/opdragsgiver: Aarhus Universitet / DPU Adresse. Tuborgvej 164, Emdrup, København Brutto etageareal: 32.800 m2 Byggeår: 1941 – 2014 Arkitekter: Werner March, Thomas Havning og C. Th. Sørensen, Svenn Ekse-Kristensen m.fl. Anlægget er løbende ud- og ombygget af kendte arkitekter og landskabsarkitekter helt op til i dag Stil og periode: Tysk neobarok, dansk funktionalisme, rationel industriel arkitektur Links og hints 1000 fortællinger om Danmark / Emdrupborg Aarhus Universitet/Da man mildnede bygningens fremmede præg Arno Victor Nielsen. Populært nazibyggeri