Holbæk Seminarium. Fredningsmanual for SLKS.

Om Holbæk Seminarium

Holbæk Seminarium anses for at være arkitekten Gerdth Bornebuschs hovedværk. Bornebusch, Brüel og Selchau vandt konkurrencen om seminariet i 1961 og bygningerne blev indviet 1965.

Seminariet er et tidstypisk udtryk for velfærdssamfundet, som ikke sparede på de mange nye offentlige institutioner. Det afspejler også den rivende udvikling indenfor skolevæsnet. Holbæk Seminarium havde eksklusive faglokale og et stort moderne kollegium, det fik meget omtale i samtiden.

Holbæk Seminarium består af fem væsensforskellige afsnit: Kollegiet, Musikfløjen, Undervisningsfløjen, Gymnastik- og faglokalefløjen samt Boligfløjen. Alt er minutiøst gennemtegnet fra den store landskabelige skala til detaljer i 1:1. Betonarbejdet er eksklusivt. Bornebusch eksperimenterede sig frem med både støbemetoden og råmaterialerne. Sandet til betonen kommer fra en lokal grusgrav, som giver betonen dens helt specielle bløde grå farve.

Det er unik arkitektur, som skal opleves. Det spiller på alle sanser. Arkitekturen lokker os ind i en rytmisk bevægelse – tre trin op, 20 meter hen, se til venstre, gå til højre… Den leger med mørke og lys, det gyldne snits proportioner, materialer, udsigt, masse og lethed, taktile overflader, ude og inde…

Holbæk Seminarium blev fredet i 2010.

Projekter
Som arkitekt og byggeleder hos Rønnow Arkitekter har jeg forestået ombygning og løbende vedligeholdelsesopgaver under en rammeaftale med UCSJ og senere for Holbæk Kommune.

Men fremfor alt så har jeg været med til at lave en stor fredningsmanual for Holbæk Seminarium. Manualen var bestilt af Slots- og Kulturstyrelsen. Fredningsmanualen kortlægger bygningernes og landskabets bærende fredningsværdier. Den anbefaler retningslinjer for den fremtidige vedligeholdelse. Det er et både spændende og praktisk redskab for godt samarbejde mellem ejer og styrelse.

Jeg har desuden været bygherrerådgiver for Holbæk Kommune på den efterfølgende fem år lange og komplicerede energirenovering af Holbæk Seminiarium. Det var med særlig fokus på styring af økonomi, tidsplan og dialog med Kulturstyrelsen.

FAKTA

Ejer. Holbæk Kommune Bygherre. UCSJ, Holbæk Kommune Adresse.Seminarieparken 2, Holbæk Brutto etageareal. 12.000 m2 Byggeår. 1965 Arkitekt. Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau Stil og periode. Brutalisme (Insitustøbt beton) Links og hints Kulturstyrelsen om Holbæk Seminarium Om betonstøbningen på www.synligbeton.dk Gehrdt Bornebusch foredrag. Oslo 1993 Det siger bygherren Søren Kofod, projektleder, Holbæk Kommune. ”Grethe har med en overskuelig skematik og god dialog med Kulturstyrelsen om Holbæk Seminarium skabt økonomisk overblik over et kompliceret projekt til 130 millioner kr. Det har været altafgørende for den politiske behandling af bevillingerne og for styring af den fem år lange restaurering og energirenovering. Grethe har faciliteret kontakten til Kulturstyrelsen og derigennem også sikret, at vi kom hurtigere igennem projekterne og lov til at lave noget nyt. Hos Grethe går projektstyring hånd i hånd med høje arkitektoniske ambitioner. ”