SAVE-registrering i Hvidovre Kommune

Hvidovre – Danmarks mest kendte forstad

Indtil 1920’erne var Hvidovre en fredelig sognekommune med ganske få helårshuse og masser af gartnerier og marker.  Så voksede boligmanglen. Almindelige københavnere købte små parceller af gartnerierne og byggede lysthuse med nyttehaver.

Byggeriet var ulovligt, for kommunen ville ikke have flere indbyggere og udgifter til skoler, veje og forsyning. Men byens udvikling kunne ikke standses. Hvidovres første almennyttige boligbebyggelse blev bygget i 1947. Op igennem de næste årtier eksploderede byggeriet – hvert tiår så en ny bygningstype og en ny skole. Hvidovre fik nyt vandværk, rådhus, bibliotek, plejehjem, erhvervs-kvarter, boligbebyggelser og ny infrastruktur indtil den i 1970 fik status af by-kommune og en borgmester. Da var Hvidovre næsten færdigudbygget.

Hvidovre blev kulturarvskommune i 2000. Fra at være ubemærket forstad er det over 15 år lykkedes at skabe en bevidsthed om Hvidovre som noget særligt med en værdifuld forstadshistorie og kulturarv.  Hvidovre forstadsbyggeri er blevet er en ressource, der kan bruges til at skabe identitet og udvikling.

SAVE-registrering i samarbejde med Forstadsmuseet

Hvidovre har i de sidste par arbejdet med at opdatere deres SAVE vurderinger, så de kan danne grundlag for nye kommune – og lokalplaner.  arkitekturet.dk fik opgaven med registrering af den store pulje af SAVE 4-huse på baggrund af solid faglige viden med særlig forståelse for forstadens og velfærdssamfundets byggeri og kulturhistorie.

arkitekturet.dk har løst registreringsopgaven ud over det sædvanlige.  Registreringen er sat ind i den lokale kulturhistoriske sammenhæng gennem løbende diskussioner med Forstadsmuseet.  Der er gjort meget ud af at sikre et løbende overblik for kommunens planlæggere og sagsbehandlere.

Samlet set har SAVE-registeringen givet et forbedret grundlag for kommuneplanlægning og sagsbehandling, men også ny viden, der kan bruges fremadrettet i forskning, formidling og udvikling af Hvidovres fantastiske kulturarv.