Rikke Stenbro. Substrata.

Nøglekompetencer:
• specialist i kulturarv og stedsudviklingsprocesser
• analyse, strategi- og konceptudvikling
• sikre tværfaglig forståelse og proces
• strategisk kommunikation og myndighedsdialog

Relevante erfaringer

Rikke Stenbro arbejder med arkitektur og byudvikling i skæringspunktet mellem forandring og bevaring og etablerede i efteråret 2018 rådgivningsvirksomheden Substrata. Rikke har bred erfaring fra forskellige planlægnings- og udviklingsprojekter i ind- og udland. I sit faglige virke er hun optaget af at se på bevaring og udvikling i en større urban og landskabelig sammenhæng både geografisk og historisk og af at finde ud af, hvordan potentialet i det eksisterende kan udnyttes og omsættes i nye, men samtidig langtidsholdbare løsninger. Som bevaringsudvikler og kulturarvsekspert er hun trænet i at vurdere steders tålegrænser og mulighedsrum og kan ikke alene vurdere historiske bygninger og byrums egnethed for arkitektonisk intervention, men også bedømme, hvilken type intervention –– som vil være oplagt at bruge, og som vil kunne imødekomme bygherres, brugeres ønsker og myndighedernes krav. Hun har stor erfaring med at lede- tværfaglige processer om udarbejdelsen af forslag til konkrete tiltag, i en dialogisk proces med bygherre og kulturarvsmyndigheder. Kunderne tæller både myndigheder, kommuner, bygherrer og arkitekter.

Kontakt mig på